Stängsel i Helsingborg

Ett stängsel är inte bara ett stängsel, det har många funktioner. Det skall omgärda ditt område på ett effektivt men vackert sätt och skänka trygghet. Därför är det viktigt att du väljer ett stängsel du kan leva med under många år. SÄKERHETSSTÄNGSEL finns i de utföranden du vill ha; plastbelagt grönt, olivgrönt, svart eller förzinkat.Till stängslet kan du också välja bland en mängd enkel- och dubbelgrindar. VILLAS-stängsel kan också erbjuda unika, vackert designade smidesstaket och grindar (både manuella och elektriska). Dessa finns i ett stort urval färger, former och höjder i extremt robust, korrosionsskyddat material vilket innebär lång hållbarhet, permanent funktionalitet och ett attraktivt utseende för privata fastigheter, offentliga områden, parker och rekreationsområden etc

Säkerhetsstängsel är enkelt att montera för den som är händig. Säkerhetsstängsel villastängsel finns anpassade till varierande ändamål, såsom skolor, idrottsanläggningar och lekplatser. Utförandet anpassas till omgivningen och den anläggning det är avsett för. För barnfamiljer och kommunalalekplatser finns flera typer av barnsäkra lås, speciellt konstruerade för de riktigt små. Kontakta oss gärna, så ger vi dig förslag på olika lösningar. Markförhållanden och den estetiska lösningen är ofta skiftande. Vi har lång erfarenhet av att lösa de problem du kan ställas inför.

Montering

Montering av stängsel är inte särskilt komplicerat, men det kräver ändå stor omsorg i det förberedande arbetet.Gjutning av stolpar och stag är viktigt för ett perfekt slutresultat. Be om en utförlig arbetsbeskrivning när du köper materialet. Vi hjälper gärna till med råd om hur du skall gå till väga. Eller så anlitar du vårt serviceteam som kan utföra hela jobbet.

 

Vallåkra Lantmannaaffär

Bokstigen 3

253 41 Vallåkra

Tel 042 - 99 275

Fax 042 - 99 365