Klinker i Helsingborg

Lättklinkerblock är sedan många år ett etablerat och välkänt material på den svenska byggmarknaden.

Användningsområdena är många: källarväggar, grunder, lantbruksbyggnader, garage och som stomme i ytter- och innerväggar till bostäder och kontor.

Blocken är tillverkade av lättklinkerkulor. Lättklinkerkulor tillverkas av kalkfattig lera som formas till små kulor som sedan bränns i roterande ugnar. Tillsammans med cement, sand och vatten binds lättklinkerkulorna ihop och formas till block.

Vi har ett gott samarbete med Finja. Du kan hitta sortiment och andra matnyttigheter i PDF-arkivet här intill!

Vill du läsa mer om Finja och deras produkter: Klicka här!

Kontakta våra erfarna byggsäljare för mer information

Mathias Hafström
042-32 91 59
mathias.hafstrom@vallakra.net

Dan Öst
042-32 91 51
dan.ost@vallakra.net

Andreas Strand
042-32 91 57
andreas.strand@vallakra.net

PDF-arkiv

Samlingsbroschyr för Finjas Lättklinker (951 kb)

Broschyr om Finjas Ergotherm (326 kb)

Arbetsanvsning Ergothermblock (634 kb)

Arbetsanvisning Murblock (626 kb)

Om Sulformsblock - ett block av lättklinker (336 kb)

Vallåkra Lantmannaaffär

Bokstigen 3

253 41 Vallåkra

Tel 042 - 99 275

Fax 042 - 99 365